Насловна » Линкови » Државни органи

Државни органи

Народна скупштина Републике Србије

Председник Републике Србије

Влада Републике Србије

Уставни суд Републике Србије

Врховни касациони суд Републике Србије

Републичко јавно тужилаштвоМинистарство унутрашњих послова

Министарство финансија и привреде

Министарство спољних послова

Министарство одбране

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе

Министарство саобраћаја

Министарство грађевинарства и урбанизма

Министарство правде и државне управе

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство здравља

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине

Министарство културе и информисања

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Министарство омладине и спорта

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникацијаРепубличка изборна комисија

Народна банка Србије

Заштитник грађана

Повереник за заштиту равноправности

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита

Национална служба за запошљавање

Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

Канцеларија за европске интеграције

Служба за управљање кадровима

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

Републички завод за статистику

Републички завод за заштиту споменика културе Србије

Републички геодетски завод

Републички хидрометеоролошки завод Србије

Институт за стандардизацију Србије