Насловна » Структура » Сектор за изборе и правосуђе

Сектор за изборе и правосуђе

Сeктoрoм рукoвoди пoмoћница дирeктoрa Весна Миздрак, диплoмирaни правник.

Дeлoкруг рaдa

Сектор за изборе и правосуђе обавља нормативне послове, односно послове праћења стања и послове који се односе на обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења у области:

 • поступака пред правосудним органима и другим државним органима, осим управног спора и управног поступка;
 • извршења санкција;
 • амнестије и помиловања;
 • организације и рада правосудних органа и других државних органа;
 • кривичног законодавства;
 • привредних преступа и прекршаја;
 • међународне правне помоћи; колизионих норми;
 • адвокатуре;
 • вештачења;
 • слобода, права и дужности човека и грађанина;
 • изборног законодавства;
 • локалне самоуправе и територијалне аутономије;
 • територијалне организације Републике Србије;
 • непосредног изјашњавања грађана;
 • избора за органе јединица локалне самоуправе;
 • спољних послова;
 • политичког аспекта европских интеграција;
 • одбране;
 • политичких организација и удружења грађана, изузев синдикалног организовања;
 • права избеглица;
 • статистике;
 • остваривања односа и сарадње са Српском православном црквом и другим верским заједницама, као и друге послове из области избора и правосуђа.


 • Телефон: +381 11 3617 616

  e-mail: vesna.mizdrak@gov.rs