Насловна » Структура

Организациона структура

У Секретаријату су, за обављање послова из његовог делокруга, образоване следеће основне унутрашње јединице:

- Сектор за изборе и правосуђе;

- Сектор за управу, рад и јавне службе;

- Сектор за привреду;

- Сектор за финансије;

- Сектор за припрему прописа.

Унутрашње јединице изван сектора:

- Одељење за правнотехничку редактуру превода правних тековина Европске уније и методологију израде прописа

- Одсек за опште послове